Εκδηλώσεις για τα θύματα γυναικοκτονίας σε ευρωπαϊκές πόλεις