Εκκίνηση της Σιδηροδρομικής Εγνατίας που παρακάμπτει τα Στενά