Εκπομπές και συγκεντρώσεις CO2: Η διαφορά με απλά λόγια