Ελλάδα – Covid-19: Σαρωτικοί έλεγχοι για την τήρηση των νέων περιοριστικών μέτρων…