Ελληνική & Πολωνική αποτυχία στα σύνορα φέρνουν νέο στρατιωτικό ευρω-δόγμα μέχρι & εκκένωση πολιτών!