Εν μέσω πανδημίας μειώθηκε στο μισό το προσωπικό του ΤΕΠ στο Βενιζέλειο