Ενδεχόμενο να προταθεί χορήγηση 3ης δόσης στους 18 και άνω