Έως και 50% απώλειες μέτρησε η εστίαση το πρώτο Σαββατοκύριακο με τα νέα μέτρα