Επιχείρηση για εντοπισμό μεταναστών σε εμπορευματοκιβώτια στο λιμάνι Λεμεσού