Επιχείρηση Guardian of the Walls: Η πιο περίπλοκη εξόρμηση της IAF από τον Πόλεμο των Έξι Ημερών!