Επιδείνωση επιδημιολογικής εικόνας και στον ορίζοντα ένα νέο κύμα πανδημίας