Επιμελητήριο Καβάλας | Πρώτη συνάντηση με τους ωφελημένους του προγράμματος “Kick iT”