Επίσημη πρώτη για το σχέδιο δράσης και διαχείρισης της χερσαίας ζώνης της χρυσής