Επιτρέπεται να πωλούν προστατευτικές μάσκες τα σχολικά κυλικεία;