Επιτροπή Θεσμών: “Πόρτα” από Προεδρία, Νομική Υπηρεσία και ΜΟΚΑΣ