Έρευνα για το πλοιάριο με τους μετανάστες – Τα αναπάντητα ερωτήματα