Αίτημα αναστολής χορήγησης ασύλου καταθέτει η Λευκωσία στην Κομισιόν