Ευρωπαϊκό σχέδιο με στόχο την προώθηση της διδασκαλίας Λατινικών και Αρχαίων Ελληνικών