«Φάρμα των Ζώων»: Nέα μέτρα, Εκκλησία και ποιος, πώς και γιατί απέτυχε στο εμβολιαστικό πρόγραμμα