Γεωργία: Σε στρατιωτικό νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Μιχαήλ Σαακασβίλι