Γερμανία: Διαδήλωση υπέρ των πυρηνικών αντιδραστήρων