Για αυτό τα AW101 και NH90 είναι η καλύτερη ευρωπαϊκή ανθυποβρυχιακή άμυνα