Για αυτό το λόγο το σοβιετικό εκρανοπλάνο απέτυχε πλήρως