Για αυτόν το λόγο η Αμερική δεν εξάγει το F-22 Raptor