Γιαγιά κέρδισε διαγωνισμό ομορφίας για γυναίκες που επέζησαν του Ολοκαυτώματος