Γιάννης Χατζηθεοδοσίου – Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος