Γιάννης Μάζης, Θα αναγκαστεί να αποχωρήσει η Τουρκία από την Λιβύη. Η στάση της Ευρώπης