Γιάννης Βαληνάκης, Ελληνική λίμνη το Αιγαίο. Λανθασμένες οι απόψεις του ΕΛΙΑΜΕΠ