Γιώργος Φίλης, Η κρίση στην Τουρκία δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις για την χώρα μας.