Γιώργος Φίλης, ΗΠΑ, Ρωσία και Ελληνοτουρκικά. Η Τουρκία ακόμα δεν πιστεύει ότι θα αντιδράσουμε