Γιώργος Φίλης, Ο Ελληνισμός επιστρέφει στον χώρο ύπαρξής του, την Ανατολική Μεσόγειο