Γιώργος Φίλης, Στρατηγική διπλής ανάσχεσης απέναντι σε Ρωσία και Κίνα εφαρμόζουν οι ΗΠΑ