Γιώργος Φίλης, Τελικά εμείς την Μέρκελ, γιατί την καλέσαμε 28η Οκτωβρίου;