Γιώργος Ρωμανός: Καντόνι από Σκόπια έως Θεσσαλία, ως Ανεξάρτητη Οικονομική Ζώνη. Σχέδιο Γερμανίας