Γιορτάζει το “κουτί” που κατέκτησε τον πλανήτη: Η ιδιαίτερη ιστορία του