Γκάλοπ για ανησυχίες πολιτών για πανδημία και σχόλιο από Δρ. Καραγιάννη