Οι ανεμογεννήτριες άγγιξαν το 52% της συνολικής παραγωγής λόγω των ισχυρών ανέμων