Η Δρ. Κολιού για το πως περιορίζεται η διασπορά του ιού