Η Ελλάδα προκεχωρημένο φυλάκιο της δύσης – Η Τουρκία θα έχει την τύχη της Γιουγκοσλαβίας