Η ενεργειακή τιμωρία της Ουκρανίας και η ομηρία της Τουρκίας