Η Ερικα Καβάζη από τη διαμαρτυρία γονέων στη Λεμεσό