Η Έρικα Καβάζη για την απόδραση κατάδικου στη Λευκωσία