Η Έρικα Καβάζη για τον εμπρησμό των οχημάτων του Ταμείου Θήρας