Η ESG παραδίδει το Sea Falcon UAS στο Γερμανικό Ναυτικό