Η εξέλιξη της εμβολιαστικής διαδικασίας και τα νέα δεδομένα