Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων εξελίξεων στην Ουκρανία