Οι ΗΠΑ βάζουν τέλος στα επιθετικά σχέδια της Άγκυρας στη Θράκη