Οι εισηγήσεις των Επιδημιολόγων για αναχαίτιση της νέας έξαρσης