Η ιστορία του Δημήτρη Γενεθλή, που πήρε ζωή από το θάνατο ενός αγνώστου