Η κοινή γνώμη των πολιτών για τα νέα μέτρα για την είσοδο στην εκκλησία